BURN BRIGHT

Burn Bright geeft vormend onderwijs op scholen, in kerken, online en daar waar jongeren bij elkaar zijn. Dit vormende onderwijs heeft twee speerpunten: identiteit en seksualiteit. Het onderwijs is gebaseerd op de Bijbel en de daarbij behorende beloftes, principes en richtlijnen.

Burn Bright is geboren vanuit een verlangen en roep om een tegengeluid te geven aan alle stemmen en prikkels die lijken te schreeuwen dat het leven vooral leuk moet zijn en dat seks een kwestie van proberen en consumeren is. 

Burn Bright geeft op locatie en digitaal onderwijs rondom seksualiteit en identiteit. Niet alleen over het wat en de feiten, maar ook over de oorzaken en de gevolgen. 

Burn Bright geeft online onderwijs en nazorg*. Onderwerpen rondom identiteit en seksualiteit kunnen iets losmaken. Vragen, onbegrip, stil verdriet, emoties. Om dit op een veilige manier voort te zetten bieden wij jongeren de mogelijkheid om hierover (online) in gesprek te gaan. 

 

Hier kunt u meer lezen over mij.

 

*Nazorg is niets meer of minder dan een luisterend oor bieden en een stukje oplopen. De jongere laten weten: je bent niet alleen en je hoeft het niet alleen te doen. In ons netwerk zijn er zoveel mannen als vrouwen die dit luisterende oor (digitaal) willen bieden. Zo is er veiligheid gewaarborgd. Mocht er specifieke zorg nodig blijken te zijn, dan wordt dit in goed overleg en met instemming veilig overgedragen aan professionele hulpverlening.